Yakovlev Yak-7

Registration: Yet to be registered.